ขับรถเก๋ง SUV หรือรถกระบะ

เสริมรายได้ ช่วงงานอื่นเข้าน้อย

ข้อกำหนด

 • อายุขั้นต่ำ 18 ปี

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนประเทศไทย

 • สมุดบัญชีธนาคาร

 • ไม่บังคับซื้อเสื้อแจคเกตหรือกระเป๋า จนกว่าจะผ่านช่วงการประเมินงาน

เอกสารที่ต้องใช้

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • เล่มจดทะเบียนรถ (*หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้รถท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ LITTO")

 • พ.ร.บ. รถ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

 • ประกันภัยรถยนต์

 • ใบขับขี่ปกติ (*ต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี หากเป็นใบขับขี่ประเภท ชั่วคราวที่อายุต่ำกว่า 1 ปี จะไม่สามารถเปิดระบบรับงานได้)

 • สมุดบัญชีธนาคาร

 • รูปถ่ายรถยนต์ 4 รูป ด้านหน้า ข้างซ้าย ข้างขวา และ ด้านหลัง (เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน)

สนใจสมัคร

แอดไลน์ แล้วแชทมาได้เลย